• Razvojno kontrolni center Krka d.d.

  • Leto izdelave: 201501. februar 2015
  • Investitor: Krka d.d.
 • Podvoz Jablane . odvodnjevanje gradbene jame

  • Leto izdelave: 201401. julij 2014
  • Investitor: MzIP (naročnik CGP d.d.)
 • Ureditev lokalne ceste LC 284321 Dornberk - Renče

  • Leto izdelave: 201208. december 2012
  • Investitor: MO Nova Gorica
 • Geološko-geomehanske raziskave v Planici

  • Leto izdelave: 200503. junij 2005
  • Investitor: Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Upravna stavba Krka d.d.

  • Leto izdelave: 200907. september 2009
  • Investitor: Krka d.d.
 • Sanacija plazov na "Krožni cesti" Koper-Izola

  • Leto izdelave: 200502. junij 2005
  • Investitor: DRSC
 • Sanacija usada Petrovo Brdo

  • Leto izdelave: 201501. februar 2015
  • Investitor: Občina Tolmin
 • Kolesarska steza Tolmin-Modrej

  • Leto izdelave: 200905. junij 2009
  • Investitor: Občina Tolmin
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Cesta IV prekomorske 30ASI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje