• LC LT9 Brnik

  • Leto izdelave: 202105. januar 2021
  • Investitor: Invest4SEE Re Alpha
 • Vrtec Kojsko (prizidek)

  • Leto izdelave: 202105. januar 2021
  • Investitor: Občina Brda
 • Ureditev skladišča odpadnih materialov

  • Leto izdelave: 201601. oktober 2016
  • Investitor: Mahle Letrika d.o.o.
 • Obnova in rekonstrukcija vile Rafut (IDZ)

  • Leto izdelave: 201401. april 2014
  • Investitor: RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Odstranitev objektov - Letrika d.d.

  • Leto izdelave: 201501. februar 2015
  • Investitor: Letrika d.d.
 • Osnovna šola Ledine

  • Leto izdelave: 200503. junij 2005
  • Investitor: Mestna občina Nova Gorica
 • Stanovanjski objekt - Zeleni Biser Postojna

  • Leto izdelave: 200907. april 2009
  • Investitor: Batagel&co. d.o.o.
 • Večnamenski center v Vipolžah

  • Leto izdelave: 201007. junij 2010
  • Investitor: Pronega d.o.o.
 • Večstanovanjski objekt na Mirju

  • Leto izdelave: 201113. januar 2011
  • Investitor: Finestra d.o.o.
 • Trgovski center Lavžnik

  • Leto izdelave: 200907. februar 2009
  • Investitor: Hypo leasing d.o.o.
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Cesta IV prekomorske 30ASI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje