• Tolminska korita - varovanje pred padajočim kamenjem

  • Leto izdelave: 201601. april 2016
  • Investitor: Občina Tolmin
 • Karte poplavne nevarnosti - vodotok Idrija

  • Leto izdelave: 201501. januar 2015
  • Investitor: Posoški razvojni center . Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti
 • Most čez Dreto pri Šmiklavžu

  • Leto izdelave: 201007. januar 2010
  • Investitor: Občina Gornji Grad . Načrt ureditve vodotoka PGD/PZI/PID, HH študija in KPN
 • Sanacija brežine Save dolvodno od HE Vrhovo

  • Leto izdelave: 201306. junij 2013
  • Investitor: Infra d.o.o . Načrt sanacije brežine PZI, GG elaborat in raziskave
 • Kolesarska steza Tolmin - Modrej

  • Leto izdelave: 201303. april 2013
  • Investitor: Direkcija RS za ceste . Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti PGD/PZI
 • Most čez Močilnik pri Vipavi

  • Leto izdelave: 200907. junij 2009
  • Investitor: Občina Vipava . Načrt ureditve vodotoka PGD/PZI/PID, HH študija in KPN
 • Ureditev struge vodotoka Bela

  • Leto izdelave: 201007. julij 2010
  • Investitor: Občina Vipava . Načrt ureditve vodotoka PGD/PZI/PID, Hidrotehnično poročilo
 • Kolesarska steza Škofljica - Petrina

  • Leto izdelave: 201203. april 2012
  • Investitor: Direkcija RS za ceste . Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti PZI
 • Vodomerna postaja na reki Tolminki

  • Leto izdelave: 200907. januar 2009
  • Investitor: ARSO . naročnik Hidrotehnik d.d . Načrt ureditve vodotoka in VP PZI, Hidravlična analiza
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Žapuže 19SI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@corusinzenirji.si
HE Brežice
Po naših načrtih IGM Sava izdeluje prednapete montažne nosilce za HE Brežice.
ZPP
Forum inovacij 2013
S podjetjem Enertus d.o.o. smo sodelovali na Forumu inovacij 2013, kjer smo predstavljali s skupnimi močmi razvito "Termosolarno energetsko platformo".
FI2013_hiska
Raziskovanje geotermalnega potenciala tal
Skupaj z Laboratorijem za materiale Univerze v Novi Gorici, smo uspešno zaključili raziskovalni projekt razvoja visokoprevodne geosonde. Projekt je sofinancirala Tehnološka agencija Slovenije.