Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij

Znotraj podjetja razvijamo in povezujemo ločene segmente v okviru načrtovanja gradbenih konstrukcij v učinkovito celoto.

celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij
Zaradi usklajenega delovanja strokovnjakov v okviru ene projektantske ekipe znotraj podjetja, smo odpravili bistvene pomanjkljivosti procesa načrtovanja, kot so neusklajenost, neekonomičnost, dolgotrajnost in nepreglednost.
S celovito storitvijo drastično skrajšamo čas načrtovanja zahtevnih gradbenih in geomehanskih konstrukcij ter povečamo prilagodljivost. Naročniku omogočamo zgodnje optimiranje gradbenih konstrukcij z možnostjo stalnega vpogleda v proces načrtovanja. Celotna storitev je zelo učinkovita in tudi cenejša.

 


Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Cesta IV prekomorske 30ASI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje