Geološko geomehanske raziskave

Za potrebe geološko – geomehanskih raziskav smo formirali skupino z vrtalno in sondažno opremo za izvajanje sodobnih geološko geomehanskih raziskav, s poudarkom na terenskih, in-situ, raziskavah. To so hitre in zanesljive raziskave, ki omogočajo visoko stopnjo raziskanosti temeljnih tal in to ob nizki ceni. Izvajamo jih usklajeno s projektanti gradbenih in geomehanskih konstrukcij, kar omogoča hitro izvedbo projektov ter optimalne ter ekonomsko upravičene konstrukcije.

Celoten sklop od začetka raziskav do končnega izdelka je izveden zelo hitro in kakovostno, saj vse aktivnosti potekajo vzporedno in znotraj podjetja.

Oprema za raziskave:

  • Vrtalni stroj Hydra Joy 2 z opremo za raziskovalno vrtanje,
  • priključki za izvedbo SPT testa, DPSH testa, CPT testa,
  • sonda DCP,
  • sonda DPL,
  • tovornjak za transport.
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Žapuže 19SI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@corusinzenirji.si
HE Brežice
Po naših načrtih IGM Sava izdeluje prednapete montažne nosilce za HE Brežice.
ZPP
Forum inovacij 2013
S podjetjem Enertus d.o.o. smo sodelovali na Forumu inovacij 2013, kjer smo predstavljali s skupnimi močmi razvito "Termosolarno energetsko platformo".
FI2013_hiska
Raziskovanje geotermalnega potenciala tal
Skupaj z Laboratorijem za materiale Univerze v Novi Gorici, smo uspešno zaključili raziskovalni projekt razvoja visokoprevodne geosonde. Projekt je sofinancirala Tehnološka agencija Slovenije.