Gradbeni nadzor

Za naročnike izvajamo celotno storitev strokovnega nadzorstva na gradbišču skladno z Zakonom o graditvi objektov, pri čemer preverjamo ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje

Poleg tega nadzorujemo tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov in materialov, ki se vgrajujejo v objekt, in skrbimo za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Žapuže 19SI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@corusinzenirji.si
HE Brežice
Po naših načrtih IGM Sava izdeluje prednapete montažne nosilce za HE Brežice.
ZPP
Forum inovacij 2013
S podjetjem Enertus d.o.o. smo sodelovali na Forumu inovacij 2013, kjer smo predstavljali s skupnimi močmi razvito "Termosolarno energetsko platformo".
FI2013_hiska
Raziskovanje geotermalnega potenciala tal
Skupaj z Laboratorijem za materiale Univerze v Novi Gorici, smo uspešno zaključili raziskovalni projekt razvoja visokoprevodne geosonde. Projekt je sofinancirala Tehnološka agencija Slovenije.