Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij

Znotraj podjetja razvijamo in povezujemo ločene segmente v okviru načrtovanja gradbenih konstrukcij v učinkovito celoto.

celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij
Zaradi usklajenega delovanja strokovnjakov v okviru ene projektantske ekipe znotraj podjetja, smo odpravili bistvene pomanjkljivosti procesa načrtovanja, kot so neusklajenost, neekonomičnost, dolgotrajnost in nepreglednost.
S celovito storitvijo drastično skrajšamo čas načrtovanja zahtevnih gradbenih in geomehanskih konstrukcij ter povečamo prilagodljivost. Naročniku omogočamo zgodnje optimiranje gradbenih konstrukcij z možnostjo stalnega vpogleda v proces načrtovanja. Celotna storitev je zelo učinkovita in tudi cenejša.

 


Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Žapuže 19SI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@corusinzenirji.si
HE Brežice
Po naših načrtih IGM Sava izdeluje prednapete montažne nosilce za HE Brežice.
ZPP
Forum inovacij 2013
S podjetjem Enertus d.o.o. smo sodelovali na Forumu inovacij 2013, kjer smo predstavljali s skupnimi močmi razvito "Termosolarno energetsko platformo".
FI2013_hiska
Raziskovanje geotermalnega potenciala tal
Skupaj z Laboratorijem za materiale Univerze v Novi Gorici, smo uspešno zaključili raziskovalni projekt razvoja visokoprevodne geosonde. Projekt je sofinancirala Tehnološka agencija Slovenije.