Geološko geomehanske raziskave

Za potrebe geološko – geomehanskih raziskav smo formirali skupino z vrtalno in sondažno opremo za izvajanje sodobnih geološko geomehanskih raziskav, s poudarkom na terenskih, in-situ, raziskavah. To so hitre in zanesljive raziskave, ki omogočajo visoko stopnjo raziskanosti temeljnih tal in to ob nizki ceni. Izvajamo jih usklajeno s projektanti gradbenih in geomehanskih konstrukcij, kar omogoča hitro izvedbo projektov ter optimalne ter ekonomsko upravičene konstrukcije.

Celoten sklop od začetka raziskav do končnega izdelka je izveden zelo hitro in kakovostno, saj vse aktivnosti potekajo vzporedno in znotraj podjetja.

Oprema za raziskave:

  • Vrtalni stroj Hydra Joy 2 z opremo za raziskovalno vrtanje,
  • priključki za izvedbo SPT testa, DPSH testa, CPT testa,
  • sonda DCP,
  • sonda DPL,
  • tovornjak za transport.
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Cesta IV prekomorske 30ASI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje