Gradbeni nadzor

Za naročnike izvajamo celotno storitev strokovnega nadzorstva na gradbišču skladno z Zakonom o graditvi objektov, pri čemer preverjamo ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje

Poleg tega nadzorujemo tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov in materialov, ki se vgrajujejo v objekt, in skrbimo za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.
Kontakt
C. IV prekomorske 30a5270 Ajdovščinatel: +386(0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje